Radiatorių termostatai padėda taupyti

Naujose šildymo sistemose tokie termostatai dažniausiai jau yra įrengiami tačiau ne visada tinkamai ir naudingai jais naudojamasi. Tenka pamatyti ir visai bešeimininkiškų pavyzdžių, kai naujose šildymo sistemose termostatų nėra arba į juos niekas nekreipia dėmesio. Tiems šilumos vartotojams tikriausiai nė motais kažkoks taupymas. O kiek dar turime senų pastatų, kur visai nėra jokių radiatorių uždarymo galimybių. Todėl kalbos apie dideles sąskaitas už šildymą šiai dienai prilygsta vandens pilstymu į kiaurą kubilą. Tikiuosi, kad kiekvienas taupantis supras kaip galima ir reikia taupyti.

Termostatiniai radiatorių ventiliai yra pirmoji ir būtiniausia šilumos energijos taupymo priemonė. Tai automatiškai veikiantys temperatūros reguliatoriai susidedantys iš ventilio korpuso ir termostato su temperatūros jutikliu įmontuotu jo viduje arba išorėje priklausomai nuo konstrukcijos ir termostato montavimo vietos. Jei patalpos temperatūra yra žemesnė nei termostate nustatyta reikšmė, šiltas vanduo per vožtuvą tekės į radiatorių. Sušilęs nuo patalpos oro jutiklyje esantis skystis plečiasi ir uždaro ventilį. Taip jautriai reaguodamas termostatas niekada neleidžia perkaisti patalpai ir taupo šilumos energiją.

Termostato pjūvis ir nustatymo skalė pagal atitinkamas temperatūras skirtingoms patalpoms:

Patarimai naudojantis termoreguliatoriumi:

  • Nustatykite termostato rankeną į vieną iš šešių padėčių: *(žvaigždutė) – taupiausias režimas, 5 padėtis – šilčiausias režimas. Jeigu įtariate, kad termostato rankeną nustačius tiek ties * (žvaigždute), tiek ties 5 padėtimi, radiatorius šyla (nešyla) vienodai, kreipkitės į Jūsų namą prižiūrintį šilumininką – vadybininką.
  • Taupydami šilumą galite sumažinti temperatūrą naktį arba dienos metu, kai patalpoje nieko nėra.
  • Šildymo metu norėdami išvėdinti patalpą, langus atidarykite tik trumpam. Prieš vėdinimą nustatykite termostato rankeną į padėtį * (žvaigždutė).
  • Atminkite, kad nors ir nustačius termoreguliatorius tose pačiose padėtyse, skirtinguose kambariuose temperatūra nebūtinai bus vienoda, nes tam įtakos gali turėti radiatoriaus galingumas, eksploatacijos sąlygos (nesandarus langas, užstatyti baldais ir/ar užuolaidomis uždengti radiatoriai, kitos priežastys, sukeliančios skersvėjį aplink termoreguliatorių), saulės, buitinių prietaisų, žmonių, esančių konkrečioje patalpoje, atiduodama šiluma.
  • Neuždenkite radiatorių tankiomis užuolaidomis ir neužstatykite baldais, nes šiuo atveju pabloginate radiatoriaus šilumos atidavimą kambariui, neefektyviai ją naudojate – dėl to patalpos temperatūra būna žemesnė, lyginant su neuždengto radiatoriaus atveju.